บริจาคโลหิต ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิต

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิต
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิต

              คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมบริจาคโลหิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีและภาคส่วนต่าง ๆ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพร้อมกล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต

             การบริจาคโลหิตในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ที่ต้องการเลือดในการรักษาและผ่าตัดแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตเชิงรุก โดยโลหิตที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้จะนำไปคัดแยกตามกรุ๊ปเลือด พร้อมส่งไปตรวจสอบ กลั่นกรอง เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยในยามฉุกเฉินต่อไป

              โอกาสนี้ ได้มีการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV สำหรับเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 30 – 60 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นการตรวจในระดับโมเลกุล เพื่อหาเชื้อ HPV ความเสี่ยงสูงทั้ง 14 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ประมาณ 99% โดยมีวิธีการตรวจเหมือนตรวจภายใน คือเก็บเซลล์บริเวณตัวอย่างที่ปากมดลูกช่องคลอดด้านใน ส่งตรวจเหมือนวิธีการตรวจด้วยน้ำยา ซึ่งสามารถที่จะตรวจหาเซลล์และแยกน้ำยาเพื่อจะตรวจหาเชื้อ HPV DNA ได้ตั้งแต่ในระยะแรก ทำให้สามารถรักษาได้ทันท่วงที ก่อนที่เชื้อจะพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูก

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี