ผ้าฝ้ายลายปลาทูสู่ฉลองพระองค์

ผ้าฝ้ายลายปลาทู ลายผ้าอัตลักษณ์ศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สู่ฉลองพระองค์

      วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์  พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าฝ้ายลายปลาทู ซึ่งเป็นลายผ้าอัตลักษณ์ศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี