โครงการพัฒนาทักษะด้านอาหารแห่งอนาคต

โครงการพัฒนาทักษะด้านอาหารแห่งอนาคต

            เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 2 และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านอาหารแห่งอนาคต โดยใช้แนวคิด Zero Waste Cooking ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกับสมาคมเชฟประเทศไทยจัดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา โดยได้รับกียรติจากคุณประชัน วงศ์อุทัยพันธุ์ กรรมการบริหาร สมาคมเชฟประเทศไทย ฝ่ายการแข่งขัน และ Chef & Owner : Meals & More Restaurant และคุณสุรศักดิ์ เจริญจันทร์ กรรมการ สมาคมเชฟประเทศไทย และ ตำแหน่ง Executive chef Somerset Rama 9 hotel มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี