มรภ.ราชนครินทร์ศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์ SIRCOP

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ SIRCOP

            วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พร้อมด้วยอาจารย์จิตรรดา พงศธราธิก ประธานฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์ SIRCOP (Simulation and Innovation Resource Center of Phetchaburi) และคณะกรรมการศูนย์ SIRCOP ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา หวังสุขไพศาล รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะผู้บริการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการศึกษาดูงานและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ SIRCOP ณ ศูนย์ SIRCOP ชั้น 6 และ 7 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี