“กีฬาสีเฮฮาประสาเกษตร สานสัมพันธ์น้องพี่ AG PBRU”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดแข่งขันกีฬาภายในคณะ
"กีฬาสีเฮฮาประสาเกษตร สานสัมพันธ์น้องพี่ AG PBRU"

               คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดแข่งขันกีฬาภายในคณะ “กีฬาสีเฮฮาประสาเกษตร สานสัมพันธ์น้องพี่ AG PBRU”  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

              โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ดีแก่นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา สร้างความมีน้ำใจนักกีฬา สนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่  ปอกมะพร้าวลุยสวน วิ่งกระสอบ กินวิบากลอยฟ้าและจับปลาไหลให้อยู่มือ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี