นักศึกษานาฏศิลป์ถ่ายทอดศิลปะการแสดงชุด “ชมพู่เพชรสายรุ้ง”

นักศึกษานาฏศิลป์ถ่ายทอดศิลปะการแสดงชุด “ชมพู่เพชรสายรุ้ง”

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และอาจารย์ศิริวัฒน์ ขำเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา นำนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาไปทำการแสดงชุด “ชมพู่เพชรสายรุ้ง” ในรายการ 360 องศา นิวโชว์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

          อาจารย์ศิริวัฒน์ ขำเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ผู้รังสรรค์ชุดการแสดง กล่าวว่า เป็นการนำชมพู่เพชร ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรี มาสร้างเป็นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยผสมนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์กถัก (กะ-ถัก) ของอินเดียเข้าด้วยกัน ซึ่งการแสดงออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การดูแลชมพู่  ช่วงที่ 2 ระบำชมพู่เพชรสายรุ้ง  ช่วงที่ 3 เก็บเกี่ยว ขณะที่ชุดในการสวมใส่แทนด้วยสีชมพูและสีเขียว มีอุปกรณ์ประกอบอันน่าตื่นตาตื่นใจ และมีท่ารำที่ใช้เทคนิคในกายกรรม เช่น การปีนป่ายไม้เพื่อแสดงการเก็บชมพู่ของเกษตรกร เป็นต้น