คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566

             สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย กับประเพณีหล่อเทียนพรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเปิดกิจกรรม

           โอกาสนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมหล่อเทียนพรรษาพร้อมร่วมทำบุญสมทบทุนในการนำต้นเทียนไปถวาย ณ วัดกำแพงแลง ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น.

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี