ราชภัฏทอฝัน พัฒนาท่าย์น้ำข้ามภพ เตรียมจัดตลาด “เพชรยางหย่อง”

วิศวกรสังคมลงพื้นที่จัดกิจกรรมราชภัฏทอฝัน ปันน้ำใจสู่ชุมชน ปีที่ 9
พัฒนาตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ เตรียมจัดตลาด “เพชรยางหย่อง” @ท่าย์น้ำข้ามภพ

            คณะทำงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ได้ระดมสรรพกำลังลงพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดท่าย์น้ำข้ามภพฝั่งยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตลาด “เพชรยางหย่อง” @ท่าย์น้ำข้ามภพ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566

          การลงพื้นที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการฝึกทักษะ Soft skills ให้กับนักศึกษา อีกทั้งเป็นการเรียนรู้บูรณาการข้ามศาสตร์และฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะของการเป็นนักวิศวกรสังคม

          สำหรับการเปิดตลาด “เพชรยางหย่อง” @ท่าย์น้ำข้ามภพ เป็นการดำเนินงานที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จัดขึ้นในทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.00 น. ภายในงานนอกจากจะมีการจำหน่ายสินค้าขิงดีของอำเภอท่ายางแล้ว ยังมีการแสดงดนตรี รำวงและการละเล่นต่าง ๆ อีกมากมาย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี