คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ-รับขวัญนักศึกษาใหม่

                    วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณะครุศาสตร์  จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและรุ่นพี่นักศึกษา ร่วมผูกข้อมือในพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อย่างเป็นทางการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพีพรรณ เทียมเดช กล่าวว่า “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเป็นประเพณีของคนไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เป็นพิธีกรรมที่เป็นสิริมงคล ที่ผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ ได้ผูกข้อมือให้กับนักศึกษาที่มาปวารณาตัวเป็นลูกศิษย์อย่างเป็นทางการ และอาจารย์ก็รับนักศึกษาทุกคนเป็นลูกศิษย์ ทั้งอาจารย์และนักศึกษาต่างมีหน้าที่ร่วมกัน คือ อาจารย์มีหน้าที่ดูแลลูกศิษย์ทุกคนให้ศึกษาเล่าเรียนจนจบและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดูแลให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง ส่วนนักศึกษา มีหน้าที่หมั่นหาความรู้ให้มากที่สุด เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะได้เป็นบัณฑิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป นี่คือความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัยและของคนเป็นอาจารย์ทุกคน” 

                    ทั้งนี้ พิธีบายศรีสู่ขวัญ เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล เป็นการทำพิธีเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว ให้ขวัญเป็นเหมือนผู้ที่คอยดูแลประคับประคองชีวิตให้มีจิตใจเข้มแข็ง มีความปลอดภัย ตามความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาพร้อมขวัญที่คอยดูแลรักษา ติดตามเจ้าของให้สุขกายสบายใจเป็นปกติ ซึ่งพิธีบายศรีสู่ขวัญนี้ ชาวไทยเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งนั่นเอง

#กลุ่มงานสื่อสรองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี