ประกาศเลื่อนการสอบประเมินสมรรถนะ (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เลื่อนการสอบประเมินสมรรถนะ (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2566

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเลื่อนการสอบประเมินสมรรถนะ (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2566 เป็นวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์ (ตึก 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศเลื่อนการสอบประเมินสมรรถนะฯเป็นพนักงานราชการทั่วไป-4-2566