อธิการบดีเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อธิการบดีนำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          เมื่อช่วงค่ำ วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณาจารย์ บุคลากรและผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธี ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

          ในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นนำโคมเทียน ต่อเทียนให้ผู้เข้าร่วมพิธี ได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี