สาขาศิลปศึกษา เปิดนิทรรศการจิตรกรรม “คาว – หวาน น้ำตาลเมืองเพชร”

สาขาศิลปศึกษา เปิดนิทรรศการจิตรกรรม “คาว – หวาน น้ำตาลเมืองเพชร”

สาขาศิลปศึกษา เปิดนิทรรศการจิตรกรรม “คาว – หวาน น้ำตาลเมืองเพชร” หลังผลงานได้รับความสนใจจากโซเชียลเป็นจำนวนมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการจิตรกรรม “คาว – หวาน น้ำตาลเมืองเพชร” ที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา ศิลปินเมืองเพชร และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการ
นิทรรศการจิตรกรรม “คาว-หวาน น้ำตาลเมืองเพชร” เป็นการแสดงผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 2 – ปีที่ 4 ในรายวิชาจิตรกรรมพื้นฐาน โดยมีอาจารย์สุธิดา บุตรแขก เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา ซึ่งที่ผ่านมา ผลงานของนักศึกษาได้รับความสนใจและมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์อย่างกว้างขวาง นับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นอย่างมาก

สำหรับผลงานดังกล่าว นักศึกษาได้สร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบสีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร มีจำนวนทั้งสิ้น 68 ภาพ แบ่งเป็นภาพอาหารคาว 36 ภาพ และภาพอาหารหวาน 32 ภาพ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี