สื่อสารองค์กรจัดเดินแบบลายผ้าอัตลักษณ์

กลุ่มงานสื่อสารองค์กรจัดสัมมนาและแข่งขันการทำอาหารเมืองเพชร
พร้อมเดินแบบลายผ้าอัตลักษณ์สู่การค้าเชิงพาณิชย์

        วันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์อาหาร ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี กลุ่มงานสื่อสารองค์กร นำโดยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนาการสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนายดนัย มีอารีย์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการสัมมนาและแข่งขันการทำอาหารเมืองเพชร ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ

       สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวิสัยทัศน์ที่ว่า “ภายในปี 2570 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ ภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยการบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” กลุ่มงานสื่อสารองค์กร จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและสร้างการรับรู้ในคุณภาพตามยุทธศาสตร์การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว ตลอดจนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย

       สำหรับกิจกรรมภายในงาน วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เป็นการเดินแบบลายผ้าที่เกิดจากงานวิจัยเส้นทางการท่องเที่ยว โดยศูนย์วิจัยสิงขร มะริดศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เช่น ลายปลาทู ลายครอบครัวปลาวาฬ ลายทุ่งนาป่าตาล ลายเพชรราชภัฏ ลายสุวรรณวัชร์ เป็นต้น รวมถึงลายผ้าจากการประกวดผลงานการออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรได้จัดประกวดและมีการตัดสินเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 70 ผลงาน ก่อนที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ จะคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในลำดับต่าง ๆ โดยในโอกาสนี้ได้มีการนำลายผ้าที่ได้รับรางวัลจากการประกวดมาตัดเพื่อให้นายแบบ นางแบบได้สวมใส่ ซึ่งแต่ละลายได้บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นลายมอมอ IN เพชร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลายเจ้าวัวลาน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ตลอดจนลายเพชรในความเป็นเลิศ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

      ขณะที่กิจกรรมในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 การแข่งขันตำส้มตำไทย ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท วันที่ 11 สิงหาคม 2566 การเสวนาอาหาร “การยกระดับอาหารเมืองเพชรจากท้องถิ่นสู่สากล” โดยอาจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ และเชฟโย คุณกิจณรงค์ จันทร์ปลูก (เจ้าของร้านรัญจวนใจ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี) ที่มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนในเรื่องของอาหารท้องถิ่นของเพชรบุรี วันที่ 12 สิงหาคม 2566 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยจัดร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี ตลอดจนการจัดนิทรรศการอาหารและขนมหวานเมืองเพชร รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมและเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี