ทีม “ตำสะท้านโลกันตร์” คว้าแชมป์แข่งตำส้มตำ

ทีม “ตำสะท้านโลกันตร์” คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตำส้มตำ
ในงานราชภัฏเพชรบุรีแฟร์ ครั้งที่ 1 สืบสานงานหัตถศิลป์ที่แม่สร้าง
"มือทอ มือทำ ตำรับอาหาร จักสานผ้าทอ"

       ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องสำหรับงานราชภัฏเพชรบุรีแฟร์ ครั้งที่ 1 “สืบสานงานหัตถศิลป์ที่แม่สร้าง “มือทอ มือทำ ตำรับอาหาร จักสานผ้าทอ” ที่กลุ่มงานสื่อสารองค์กรได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี

        โดยในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เป็นการแข่งขันตำส้มตำไทย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสั้น 11 ทีม มีเวลาในการแข่งขันที่มละ 30 นาที ตัดสินภายใต้หลักเกณฑ์รสชาติ ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ รวมไปถึงความสวยงามในการตกแต่งจานพร้อมเสิร์ฟ รวม 50 คะแนน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้คะแนนตัดสิน ประกอบด้วย คุณกิจณรงค์ จันทร์ปลูก เจ้าของร้านรัญจวนใจ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี คุณกนกวรรณ ผดุงขันธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี และคุณฤทธิชัย สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้จัดการศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี

         ขณะที่ผลการแข่งขัน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมตำสะท้านโลกันตร์ รับเงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมชุมชนแอบเซ่บ รับเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมตุ๊ดตำแตง รับเงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาทได้แก่ ทีมเฌอตำ และทีมวิสาหกิจแปรรูปน้ำพริกห้วยแม่เพียง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคุณจงกลนี ไชยองค์การ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เพชรบุรี เป็นผู้มอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะในการแข่งขัน

          คุณศศิญากรณ์ คงมณี ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ซึ่งก่อนหน้านี้คิดว่าลงแข่งเพื่อความสนุกสนาน หาเพื่อนและมิตรภาพ ไม่คิดว่าตนเองจะได้รับรางวัล และต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ ในลักษณะนี้ขึ้นที่เปิดโอกาสให้ได้โชว์ฝีมือในการตำส้มตำใคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานได้ชิมรสชาติส้มตำไทยของคนจังหวัดเพชรบุรี”

         ทั้งนี้ หลังสิ้นสุดการแข่งขัน ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก็ได้ตำส้มตำไทยแจกให้กับผู้เข้าร่วมชมงานได้ลิ้มรสชาตของความอร่อย และต่างการีนตีเป็นเสียงเดียวกันว่า อร่อย สมกับรางวัลที่ได้รับ

         สำหรับกิจกรรมในวันที่ 11 สิงหาคม เป็นการเสวนาอาหาร “การยกระดับอาหารเมืองเพชรจากท้องถิ่นสู่สากล” โดยอาจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ และเชฟโย คุณกิจณรงค์ จันทร์ปลูก (เจ้าของร้านรัญจวนใจ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี) ที่มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนในเรื่องของอาหารท้องถิ่นของเพชรบุรี วันที่ 12 สิงหาคม 2566 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยจัดร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี ตลอดจนการจัดนิทรรศการอาหารและขนมหวานเมืองเพชร รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมและเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี