ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ได้รับการคัดเลือกให้นำผลงาน "นารีเรงระบำ หมายเลข 2" เข้าจัดแสดงในงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 39

           ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนฤภร นิ่มนุช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดง ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 39 ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

         สำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือก มีชื่อผลงานว่านารีเรงระบำ หมายเลข 2 มีขนาด  165×165×163 เซนติเมตร ด้วยการใช้เทคนิคการดัดและมัดไม้ไผ่ โดยมีแนวคิดจากการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองในการทำไม้ไผ่ มาปรับใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากท่วงท่าในการเต้นรำและความพริ้วไหวของผ้าขณะกำลังเคลื่อนไหว เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงามและคุณค่าของไม้ไผ่ รวมไปถึงคุณค่าและความงามของภูมิปัญญาท้องถิ่น

         โดยผลงานดังกล่าวจะนำไปจัดแสดงระหว่างเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี