กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          อธิการบดีนำผู้เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 39 รูป ก่อนที่ผู้แทนจากคณะ สำนัก สถาบัน จะนำพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน วางหน้าพระฉายาลักษณ์ จากนั้นอธิการบดีได้อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรตามลำดับ

         นอกจากนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ มองโล่แม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566 ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        โอกาสนี้คุณธัญญรัตน์ สุมนารุจิรางค์ นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อนให้มหาวิทยาลัยนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี