ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปะ ชุด “พบปะตัวตน”

ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปะ ชุด “พบปะตัวตน”

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 มกราคม 2563
ณ ชั้นล่าง อาคารไดโนเสาร์ (ตึก25) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี