เสวนาอาหาร “การยกระดับอาหารเมืองเพชรจากท้องถิ่นสู่สากล”

เสวนาอาหาร “การยกระดับอาหารเมืองเพชรจากท้องถิ่นสู่สากล”

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารรระดับประเทศ และเชฟโย คุณกิจณรงค์ จันทร์ปลูก เจ้าของร้านรัญจวนใจ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสที่ให้เกียรติมาทำการเสวนาในหัวข้อ “การยกระดับอาหารเมืองเพชรจากท้องถิ่นสู่สากล” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานราชภัฏเพชรบุรีแฟร์ ครั้งที่ 1 สืบสานงานหัตศิลป์ที่แม่สร้าง “มือทอ มือทำ ตำรับอาหาร จักสานผ้าทอ” ที่กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2666 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี

            สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีวิสัยทัศน์ในการสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว เพื่อตอบโจทย์การเติบโตด้านการท่องเที่ยวในอนาคต ประกอบกับกลุ่มงานสื่อสารองค์กรมีภารกิจหลักในการเผยแพร่ ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดการเสวนาด้านอาหารในครั้งนี้ขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของมุมด้านอาหารของแขกรับเชิญพิเศษทั้งสองท่าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความสนใจทางด้านอาหาร ประโยชน์ที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับจากการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารจากยูเนสโก้ แนวทางการต่อยอดอาหารพื้นบ้านเพื่อให้เกิดคุณค่า รวมถึงแนวทางในการต่อยอดไปถึงเวทีโลกเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับอาหารเมืองเพชร

            ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการเสวนา อาจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ได้สาธิตวิธีการทำขนมสาลี่ลูกตาล ด้วยการนำวัตถุดิบพื้นถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี นั่นก็คือเนื้อตาล มาเป็นส่วนผสมในการทำแป้งสาลี่ ผ่านขั้นตอนการผลิดและตบแต่งด้วยขนมหวานเมืองเพชร เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เพิ่มเพิ่มมูลค่าและคงความเป็นเมืองขนมหวานของจังหวัดเพชรบุรี

            สำหรับท่านใดที่พลาดในการรับฟังการเสวนาสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งานสื่อสารองค์กร หรือคลิ๊กรับชมได้ที่ลิ้งก์ https://fb.watch/mm2QJh7VO_/

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี