คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ นศ.จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าชมการสาธิตการทำงานของระบบหม้อน้ำและหม้อต้มน้ำมันร้อน

               สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย หนาแน่น ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

             โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าชมการสาธิตการทำงานของระบบหม้อน้ำ (Steam Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hotoil Boiler) เพื่อนำไปพัฒนาประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาจากการใช้งานจริง

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี