กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา
ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

            อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการพัฒนาการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษา ลงพื้นที่เปิดบูธแนะแนวการศึกษา ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมงาน 123 โรงเรียน จำนวนนักเรียนกว่า 12,000 คน

            โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ข้อมูลทางการศึกษา สร้างความเข้าใจและการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกเข้าศึกษาในสาขาที่ถนัด ตลอดจนทุนการศึกษาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้นักศึกษาในทุก ๆ ปี ซึ่งมีจำนวนกว่า 200 ทุนการศึกษา

            นอกจานี้ยังได้ลงพื้นที๋โรงเรียนไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการและโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี