โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ปี 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

           นายพนาวัน อยู่เย็น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายกฤษกร สัญจร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านการคัดเลือกรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการและประสบการณ์การสร้างสรรค์ โดยการคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อเข้าร่วมโครงการต่อยอด พัฒนาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินที่มีผลงานเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี