การแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านการคัดเลือกระดับภาค เตรียมลงแข่งขันระดับประเทศในรายการแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรูปแบบของการแข่งขันปีที่ 11 ในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดในรูปแบบ Online ซึ่งทางสาขาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน รอบคัดเลือกประจำภูมิภาค (ภาคกลาง) จำนวน 2 คน ได้แก่ นายชุติวัต พึ่งภักดี และนายธนภัทร พระแทน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์  ไชย์วงศ์ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และนายสมปราชญ์ แซ่หว่อง วิศวกรไฟฟ้า เป็นผู้ควบคุมทีม

            ผลการการแข่งขัน ได้ผ่านเข้ารอบและเป็นตัวแทนภาคกลาง (ลำดับที่ 1) เพื่อไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นในรูปแบบ Onsite ณ จังหวัดนครนายก ต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี