การเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 33 เครื่อง

pbru

การเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 33 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 33 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)