กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม Wayo –PBRU Culture and Arts Exchange

กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม Wayo –PBRU Culture and Arts Exchange

              อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Wayo Women’s University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Asst.Professor. Dr. Itagaki Takeru ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยมีอาจารย์ ดร.มลทิชา โอซาวะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และรองศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ พลบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พร้อมทั้งนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 6 -7 กันยายน 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และพื้นที๋โดยรอบมหาวิทยาลัย

                 โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดง 4 ภาค โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา การนำเสนอวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังได้ทำกิจกรรม Workshop ได้แก่ เพ้นท์กระเป๋าผ้าลายขนมไทย โดยสาขาวิชาศิลปศึกษา ทำกิจกรรมปูนปั้นโดยข่างชัชวาลย์ สหัสสพาศน์ ช่างปูนปั้นของประจำจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนการทำอาหารไทย 2 เมนู ได้แก่ ผัดไทยและส้มตำไทย โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

                สำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในครั้งนี้ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและนักศึกษาจาก Wayo Women’s University ต่างได้มีโอกาสพูดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและเป็นแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักศึกษา

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี