มรภ.เพชรบุรี เปิดบ้านต้อนรับ นศ.จีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจีน
ที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทย

       วันที่ 11 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Qujing Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 23 คน ที่ได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทย เป็นระยะเวลา 1 ปี

      สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ ในการนำนักศึกษาเข้ามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักสูตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปกติและหลักสูตรสองภาษา รวมทั้งยังมีการนำนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากทั้ง 2 ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทำให้การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต้องหยุดลงในระยะเวลาหนึ่ง

     สำหรับสาขาวิชาที่นักศึกษาจาก Qujing Normal University จะเรียนรู้ ประกอบด้วย การแปลภาษาไทย – จีนทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาษาไทยเพื่อการเขียนเชิงธุรกิจ ภาษาไทยระดับสูง 1-2 การแปลภาษาไทย – จีนเชิงธุรกิจ วรรณกรรมไทย และภาษาไทยระดับสูง 1-2

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี