สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2566  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดงาน

        ภายในงานประกอบด้วยพิธีราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ กิจกรรมจาก 6 สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาคณิตศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ  การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  การแข่งขันตำส้มตำลีลา  การแข่งขันประกอบอาหารขนมหวานไทย และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย  

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทาลัยราชภัฏเพชรบุรี