การแข่งขัน Thailand international chef challenge 2023

นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์ และสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คว้ารางวัลการแข่งขัน Thailand international chef challenge 2023

      ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์และสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand international chef challenge 2023   ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร   ซึ่งนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลดังนี้

  1. นางสาวรัชชประภา อินทกาญจน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินประเภท Free Style Main Course Cooking Contest

  2. นายชัยกิตติ เถาลิโป้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินประเภท Free Style Main Course Cooking Contest

  3. นายรัชชานนท์ พวงมาลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินประเภท Free Style Main Course Cooking Contest

  4. นายกีรติ เทพทิพย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินประเภท Modern Thai Cuisine by Chaitip

  5. นางสาวสุชาดา เทวี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง Free Style Main Course Cooking Contest

  6. นางสาวลักษิกา มีอิ่ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง Modern Thai Cuisine by Chaitip

  7. นายศุภชีพ เหล่าสินชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง Fruit & Vegetable Carving Live

  8. นางสาววิภา พนาวรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง Modern Thai Cuisine by Chaitip

  9. นายดัสปกร ติดต่อ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Modern Thai Cuisine by Chaitip

  10. นายศิโรจน์ กลิ่นเพย ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Modern Thai Cuisine by Chaitip

โดยมีอาจารย์ ประจำสาขาวิชาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร เป็นผู้ฝึกสอน และควบคุมการเข้าร่วมการแข่งขัน 

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี