มรภ.เพชรบุรี จัดแข่งทำอาหาร “เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับ สวก. จัดแข่งขันทำอาหาร
สอดรับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยและเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน Phetchaburi Creative City of Gastronomy to Enhance Value Added and Income for Sustainable Community ภายใต้โครงการ “เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน” ที่จัดขึ้นโดยแผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองหัวหน้าแผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับงบประมาณภายใต้ “แผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีวิสัยทัศน์ในการสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ เป็นการเปิดตัวแผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ค้นหาตำรับอาหารที่เป็นต้นตำรับเพชรบุรีและสำรับเก่าชาวเมืองเพชร และยังเป็นการยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านด้านอาหารพื้นถิ่นเมืองเพชร ตามที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับการรับรองจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจำปี 2564 (City of Gastronomy) หรือ UNESCO Creative City of Gastronomy”

         เมนูที่ใช้ในการแข่งขันเป็นการต่อยอดจากอัตลักษณ์เมืองเพชร 4 รส คือรสเค็มจากเกลือ รสหวานจากน้ำตาลโตนด รสเปรี้ยวจากมะนาวและรสเผ็ดจากพริกกะเหรี่ยง ผสมผสานกับวัตถุดิบในท้องถิ่นด้วยการนำมาต่อยอดเป็นเมนูอาหารที่หลากหลาย ซึ่งวันที่ 13 กันยายน 2566 เป็นวันแรกที่จัดการแข่งขัน Phetchaburi Authentic Food ประเภทอาหารคาว  มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 5 เมนู ประกอบด้วย ผัดไทยเมืองเพชร ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดง ขนมจีนทอดมัน แกงหัวตาลและต้มยำน้ำแดง

            สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเมนูผัดไทยเมืองเพชร ได้แก่ ร้านอาหารจันทร์นิล เมนูก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดง ได้แก่ ร้านดอนคอฟฟี่ เมนูขนมจีนทอดมัน ได้แก่ ครัวบ้านผู้ใหญ่อรวี เมนูแกงหัวตาล ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองเข้ และเมนูต้มยำน้ำแดง ได้แก่ ร้านอาหารบ้านทิวา

             ขณะที่ในวันที่ 14 กันยายน เป็นการแข่งขัน Exclusive Chef’s Table สุดยอดสำรับเก่าชาวเมืองเพชร นอกจากจะมีการแข่งขันใน 5 เมนูแล้ว ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาเป็นกรรมการตัดสินกิตติมศักดิ์ พร้อมสาธิตการทำเมนูผัดไอ้คุ่ย พร้อมบอกเล่าเรื่องราวสำรับเก่าชาวเมืองเพชร ส่วนวันที่ 15 กันยายน เป็นการแข่งขัน Phetchaburi Authentic Food ประเภทของว่างและอาหารว่าง 5 เมนู และจะมีการมอบรางวัลในวันที่ 18 กันยายน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมการเสวนา Creative City of Gastronomy to Enhance Value Added by The Michelin Guide Thailand และการเสวนา How to sustain the UNESCO Creative Cities Network (UCCN) ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี และห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี