ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

ดาวน์โหลดประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2566

          กำหนดลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00-14.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารวิทยาภิรมย์

660919ป-รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งสภาวิชาการฯ