วันรัฐพิธีระลึก ร.4

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและบุคลากรในคณะ เป็นผู้แทนในพิธีวางพวงมาลา พิธีบวงสรวงและทำพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันรัฐพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิการชาวไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท และพระที่นั่งราชธรรมสภา พิพิธภัณฑสภานแห่งชาติ พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี