วันชาติจีน

คณะผู้บริหารและนักศึกษาจีน QJNU เข้าร่วมฉลองงานวันชาติจีน

           วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและศูนย์การศึกษานานาชาติ นำกลุ่มนักศึกษาจาก QUJING NORMAL UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 23 ราย ร่วมแต่งกายด้วยชุดประจำชาติจีนและเข้าร่วมการแสดง เนื่องในโอกาสงานฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 74 ปี ณ มูลนิธิสว่างสรรเพชร

            โอกาสนี้ นักศึกษาจาก QUJING NORMAL UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทำการแสดง 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ร้องเพลงประสานเสียงในบทเพลง 我和我的祖国 (ฉันและมาตุภูมิของฉัน) เป็นบทเพลงที่สื่อถึงความรักและผูกพันในประเทศจีน แผ่นดินแม่ของตนเอง ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ยังคงรักในบ้านเกิด และชุดที่ 2 การเต้นรำของจีน โดยใช้บทเพลง 神话 ที่เกี่ยวข้องกับตำนานความรักที่ไม่สมหวังของนายพลและนางสนมฮ่องเต้

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี