วันนวมินทรมหาราช

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 ครบ 7 ปี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
         ภายในในพิธีประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายพระราชกุศลและพิธีสวดพระพุทธมนต์ ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี