อบรมการประกอบอาชีพ รร.บ้านด่านโง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอบรมการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านโง

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่อบรมการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านด่านโง ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้ เพื่ออบรมการประกอบอาชีพการทำขนม อาทิ เค้กหน้านิ่ม พานาคอตต้า และคุ้กกี้เนยกระเทียม ภายใต้โครงการเสริมทักษะอาชีพด้านอาหารฯให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านโง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้และเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี