อธิการบดีนำคณะผู้บริหารหารือการจัดการเรียนการสอน ณ SIAS University

อธิการบดีนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหารือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ณ SIAS University เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย เดินทางไปยังมหาวิทยาลัย SIAS University เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2566 โดยมี Ms. Jane Wang, Executive Dean of International Educational School ให้การต้อนรับ เพื่อหารือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          โอกาสนี้ Guo Baolin รองประธานสมาพันธ์หมากล้อม มณฑลเหอหนาน ได้สาธิตการเล่นหมากล้อมให้ได้รับชม และได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่คณะผู้บริหารได้รับชมอีกด้วย

           SIAS UNIVERSITY ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็นมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีเต็มเวลาแห่งแรกในมณฑลเหอหนาน โดยในปี 2018 ได้รับการอนุมัติให้ทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยอิสระในระดับปริญญาตรี การผสมผสานปรัชญาการศึกษาของจีนและตะวันตก ปัจจุบัน Sias เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 43 หลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา 28 หลักสูตร หลักสูตรบริดจ์ 22 หลักสูตร และหลักสูตรสองปริญญา 6 หลักสูตร ซึ่งได้ร่วมมือกับโรงเรียนพันธมิตรนานาชาติ 184 แห่งใน 50 ประเทศ ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 25 ประเทศ รวมทั้งคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและการฝึกอบรมครอบคลุมปรัชญาการศึกษาทั้งจีนและตะวันตก

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี