สัมมนาวิชาการนานาชาติ iGroup Southeast Asia Conference 2023

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
iGroup Southeast Asia Conference 2023

         อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ iGroup Southeast Asia Conference 2023 ภายใต้หัวข้อ Smart & Sustainable Libraries ในรูปแบบ Physical&Online (Hybrid) ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท iGroup (Asia Pacific) Limited และบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี