กิจกรรม Chef’s table

สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร บูรณาการรายวิชา
จัดกิจกรรม Chef’s table ก่อนสำเร็จการศึกษา

           สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Chef’s table ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 18 คน  ณ ห้องจัดเลี้ยง โรงเรียนการอาหารนานชาติเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ ในรายวิชาอาหารเอเชีย วิชาการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีอาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์ และ เชฟทศพร ลิ้มดำเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และรายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี  น้อยสำราญ เป็นผู้สอนและควบคุมในการจัดกิจกรรม

            สำหรับกิจกรรม Chef’s table เป็นการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นเพชรบุรีมาประยุกต์เพื่อให้เกิดเมนูอาหารที่แปลกใหม่ รสชาติที่อร่อยแตกต่างจากรสชาติเดิม ทั้งอาหารคาว อาหารหวานและเครื่องดื่ม ทั้งหมด 8 เมนู ซึ่งนักศึกษาได้มีการวางแผนงานเพื่อให้อาหารออกมาดีที่สุด ทั้งรสชาติ การจัดจาน การจัดสถานที่ การนำเสนอ การให้ข้อมูล รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ การประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนา และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตต่อไปได้เป็นอย่าง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี