การแสดงนิทรรศการ ชุด “พบปะตัวตน”

การแสดงนิทรรศการ ชุด “พบปะตัวตน”

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 63 เวลา 12.30 น. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแสดงนิทรรศการ ชุด “พบปะตัวตน” ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด นิทรรศการ
หลังจากนั้น ร่วมชมการเดินแฟชั่นโชว์ ชุดไทยทรงดำร่วมสมัย โดยมีแนวคิดที่ต้องการสื่อถึงชุดไทยทรงดำที่มีความทันสมัยในแบบของตัวเองและยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของไทยทรงดำ ชุดที่ 2 นิลพัลพัท ได้แรงบันดาลใจจาก นิลพัทในวรรณคดีไทยเรื่อง รามเกียรติ์ โดยนำเอกลักษณ์ของโขน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม นำมาผสมผสานสู่เป็นศิลปะร่วมสมัย และแฟชั่นโชว์ชุดที่ 3 ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ มีการจับจีบดอกไม้เป็นดอกกุหลาบ และเลือกสีของขนมไทย คือสีเหลืองนวลของขนมหม้อแกง เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของชิ้นงาน


การจัดแสดงนิทรรศการ “พบปะตัวตน” ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆของนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ ชุด “พบปะตัวตน” สามารถเข้าชมได้ ณ โถงอาคาร 25 (ตึกไดโนเสาร์) ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 31 มกราคมนี้เท่านั้น

#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี