ทักษะการเป็นนักธุรกิจอาหารคลีนริมทางเพื่อดูแลสุขภาพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"หลักสูตรทักษะการเป็นนักธุรกิจอาหารคลีนริมทางเพื่อดูแลสุขภาพ"

         นักศึกษา นักเรียนและผู้สนใจจากภายนอด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรทักษะการเป็นนักธุรกิจอาหารคลีนริมทางเพื่อดูแลสุขภาพ” ในโครงการเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะอาหารไทยโบราณ อาหารไทยปัจจุบันและอาหารท้องถิ่นเมืองเพชร ที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการสาธิตการประกอบอาหาร 401 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี 

         สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นการลอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย ประกอบด้วย เมนูขนมจีนน้ำยา ห่อหมกปลาช่อน อาหารไทยปัจจุบันและอาหารท้องถิ่นเมืองเพชร ประกอบด้วย ผัดไทย ขนมจีน ทอดมัน ประเภทเครื่องปรุง เครื่องเทศ เครื่องเคียง เทคนิคการประกอบอาหาร ได้แก่ เมนูน้ำพริกลงเรือและแกงมั่สมั่นไก่

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี