กิจกรรมแสดงพลังรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมจัดกิจกรรมแสดงพลังรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ภายใต้โครงการ สร้าง เสริม สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจัดขึ้นพร้อมกัน เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบริเวณแยกอาคารนิวัติสโมสร

            สำหรับความปลอดภัยบนท้องถนน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง มีการรณรงค์ให้คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ต้องสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อสร้างวินัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และที่สำคัญคือลดการกระทบกระเทือนศีรษะหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี