สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566