กิจกรรมเชฟส์เทเบิ้ลแห่งเมืองพริบพรี

กิจกรรม เชฟส์เทเบิ้ลแห่งเมืองพริบพรี  “ต้องลองบ้านแหลม – มรดกโลกชีวภาพหลากแหล่งแก่งกระจาน”

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกิจกรรม เชฟส์เทเบิ้ลแห่งเมืองพริบพรี PBRU ครั้งที่ 4 ณ เพลาเพลิน เดอะเจอร์นีย์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้แนวคิด “ต้องลองบ้านแหลม – มรดกโลกชีวภาพหลากแหล่งแก่งกระจาน” สู่การรังสรรค์เมนูอาหารท้องถิ่นที่ยกระดับสู่ตลาดอาหารมูลค่าสูงอาหาร 11 คอร์  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนะ  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วม

        โดยมีเมนูอาหารในครั้งนี้ได้แรงบันดาลใจจากอาหารพื้นถิ่น วัตถุดิบท้องถิ่น จากอำเภอบ้านแหลมและอำเภอแก่งกระจาน รังสรรค์ยกระดับสู่ตลาดอาหารมูลค่าสูง เป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก  ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเป็นการฝึกประสบการณ์ด้านอาหารให้กับนักศึกษา และยังนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี