ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Rovuma University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ
กับ Rovuma University, Mozambique

         วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับ Rovuma University (Universidade Rovuma), Mozambique นำโดย Mario Jorge Caetano Brito dos Santos อธิการบดี Rovuma University และคณะ รวม 8 ท่าน

       การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก  Rovuma University มีความสนใจในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในด้านของการท่องเที่ยว ซึ่งหลังจากนี้จะนำนักศึกษามาทำการแลกเปลี่ยนเพื่อให้นักศึกษาของ Rovuma University ได้เปิดมุมมองใหม่ ได้เห็นและสัมผัสถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และจะมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร ผลงานการวิจัยตลอดจนศิลปวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ

        นอกจากนี้คณะจาก Rovuma University จะเข้าเยี่ยมชมคณะและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนหอพักนักศึกษาและวิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี