มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมลงพื้นที่หนองพลับ-กลัดหลวง แก้ไขปัญหาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมลงพื้นที่หนองพลับ-กลัดหลวง
เพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

             วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่พูดคุยปัญหากับตัวแทนสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด สหกรณ์ในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง ณ สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หลังได้รับการประสานในการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการลงพื้นที่ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ เพื่อสำรวจและเก็บประเด็นความต้องการของชุมชนนำมาดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเร่งด่วนต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี