มรภ.เพชรบุรีเตรียมจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเตรียมจัดงานใหญ่ มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม นี้

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี        

              การจัดประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ เป็นการติดตามความพร้อมของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยในภูมิภาคต่าง ๆ และประเทศในภูมิภาคอาเซียน

               การจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 “รากพริบพรี อัญมณีวัฒนธรรม ล้ำค่ามรดกโลก” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี โดยในครั้งนี้มุ่งเน้นความเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดเพชรบุรีที่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยทวารวดี รวมทั้งจังหวัดเพชรบุรียังคงอยู่ในช่วงการสร้าง Soft Power ด้วยอาหารท้องถิ่น จากการได้รับเลือกให้เป็นเมืองอาหารของยูเนสโก อีกทั้งยังมีความเป็นเลิศด้านสกุลช่างเมืองเพชร จึงเป็นการจัดงานเพื่อการศึกษาและเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย

              สำหรับการแสดงพิธีเปิดงาน เริ่มต้นจากการแสดงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งบูรพมหากษัตราธิราชบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย การบอกเล่าความเป็นมาของเมืองพริบพรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ขณะที่การแสดงในปีนี้ นอกจากจะมีการแสดงจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทยแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศนำชุดการแสดงมาร่วมภายในงานด้วย เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศจีน ที่ในปีนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาซงซานเส้าหลิน เหอหนาน จะนำชุดการแสดงศิลปะการต่อสู้ “กังฟูเส้าหลิน” รวม 6 ชุด มาจัดแสดงในการจัดงานทั้ง 3 วัน

          ผู้สนใจสามารถเข้าชมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ ได้ ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งในพิธีเปิดงานวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดงานในเวลา 19.00 น. ทั้งนี้ หากท่านใดไม่สะดวกในการเดินทางมารับชม สามารถติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานและกิจกรรมภายในงานได้ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 (NBT) ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี