สาขาเชฟเผยแพร่ฝีมือตามวิสัยทัศน์ด้านอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร เผยแพร่ฝีมือผ่านรายการสอนศาสตร์
The heory of socialzat สอดคล้องวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านอาหาร
และการท่องเที่ยว

           อาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากรายการสอนศาสตร์ The heory of socialzat ทางสถานีโทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา เป็นหน่วยงานเพื่อสังคมของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการบันทึกรายการเผยแพร่การประกอบอาหาร 3 เมนู ประกอบด้วย ซุปครีมหัวตาลทะเลรวม พาสต้า พาสต้าลูกตาลสุก หมูน้ำแดง และทาร์ตมะนาวเจลลี่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ห้อง 401 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อนที่จะมีการออกอากาศในช่วงต้นปี 2567

         สำหรับรายการสอนศาสตร์ The theory of socialization รายการสารคดีที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ด้านสังคมในประเทศไทยที่มีวิถีสืบทอดสืบต่อกันมาทั้งในด้านประชากร ประเพณี เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันโดยนำเสนอเนื้อหารายการผ่านวัฒนธรรมอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี