ขอเชิญชวนนักศึกษาหญิง เข้าร่วมการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ฟรี!!!

😍😍กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ที่มีอายุระหว่าง 18 – 20 ปี เข้าร่วมการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ฟรี!!!😘😘😘 สนใจสามารถกรอกข้อมูลผ่าน QR Code ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี