พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

         วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 08.09 น. ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลาการและนักศึกษาเข้าร่วม

         ในพิธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 39 รูป จากนั้นเป็นพิธีวางพานพุ่มและอ่านคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

           พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ รวมทั้งพระราชกรณียกิจที่ทรงพระราชทานให้กับพสกนิกรมาตั้งแต่ปี 2495 – 2560 กว่า 4,000 โครงการ ทำให้พสกนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี