กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
"ราชภัฏ คนของพระราชา ร่วมสืบสาน รักษาและต่อยอด ตามรอยพ่อของแผ่นดิน"

         เมื่อวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา นำผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “ราชภัฏ คนของพระราชา ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ณ ค่ายจิตอาสา 904 โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน จากนั้นได้ร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเข้าร่วมกิจกรรมฐานซึ่งมีทั้งหมด 7 ฐาน ได้แก่ ฐานการแก้ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง ฐานการแก้ปัญหาน้ำเสีย ฐานการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน ฐานการแก้ปัญหาดินเสีย ฐานฅนเอาถ่าน ฐานการแก้ปัญหาเขาหัวโล้น และฐานการแก้ปัญหาขยะ

            นอกจากนี้ยังได้เข้าชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 6 ศูนย์ และฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานฅนรักษ์สุขภาพ ฐานฅนมีน้ำยา ฐานฅนรักษ์พระแม่โพสพ และฐานอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี