ครุศาสตร์รวมพลังทำกระทงถวายวัด

ครุศาสตร์รวมพลังทำกระทงถวายวัด

        รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์จัดทำกระทง จำนวน 160 ใบ เพื่อส่งมอบให้กับวัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในวันลอยกระทงที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ

       ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียน หรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ นำไปลอยตามลำน้ำ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี