ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต 🩸🩸 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566

เชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต 🩸🩸ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 8.3 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล "เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์และมอบความรัก ให้ความสุขผ่านเลือดทุกกรุ๊ปของพวกเรา"

การเตรียมความพร้อมก่อนบริจาคโลหิต ดังนี้

🩸มีสุขภาพแข็งแรง หากมียาที่รับประทานเป็นประจำให้แจ้ง เจ้าหน้าที่คัดกรองทราบทุกครั้ง
🩸นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
🩸สวมใส่เสื้อผ้าสบาย ไม่คับจนเกินไป
🩸รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงก่อนบริจาคโลหิตและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง
🩸งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต ไ ชม.
🩸งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชม.ก่อนบริจาคโลหิต
🩸ดื่มน้ำอย่างน้อย 3-4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต
🩸ต้องมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 45 กิโลกรัมขึ้น....

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-708638

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี